SIZ Nieuwsbrief Voorjaar 2006

 

Van de voorzitter:

(voorjaar 2006)

De klus is nog niet klaar
Trek erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, luister goed: Ik ben altijd bij jullie, tot aan de voleinding van de wereld. (Matteus 28: 19-20)

Ons 25-jarig bestaan
Dit jaar bestaat stichting Indonesia Zending (IZ) 25 jaar. De stichting werd opgericht op 11 juni 1981. Vol dankbaarheid blikken wij op deze jaren terug. Vooral dankbaar zijn we voor de mensen die via IZ zich in het verleden voor de zendingsopdracht hebben ingezet. Voor hun liefde, trouw, volharding en opofferingsgezindheid. Voor velen in Indonesië en Nederland mochten ze tot zegen zijn en een goed voorbeeld in het volgen van hun Heer.
We zijn ook dankbaar voor de vele mensen uit het verleden en in het heden die het werk steunden en steunen met gebed, advies en financiele ondersteuning.

Vol goede moed voorwaarts!
Toch is onze opdracht nog steeds niet af. Jazeker, er bestaat, inmiddels al vele jaren, een christengemeenschap in Indonesië en de kerk groeit, maar christenen zijn nog wel steeds een minderheid in het land. Daarom willen wij zolang de Heer het ons mogelijk maakt gehoor blijven geven aan de zendingsopdracht.
We verlangen om onder Gods leiding, gesterkt door de kracht van de Heilige Geest, de Heer Jezus Christus bekend te maken, die de Redder der wereld is. Opdat mensen Hem mogen leren kennen en vrede mogen vinden en uiteindelijk eeuwig leven mogen ontvangen. Helpt u mee om samen met ons de zendingsopdracht uit te voeren?

Een nieuwe zendingsreis
De geplande zendingsreis zo God wil staat dit jaar in het teken van bemoediging. We verlangen om de christengemeenschappen op de meest afgelegen eilanden te bezoeken en ze te helpen met gezond bijbels onderwijs en prediking uit Gods woord. Ook willen wij bijbelstudie- en zondagsschoolmateriaal gaan verstrekken en op de bijbelscholen lesgeven om het nieuwe gemeentekader te trainen. Natuurlijk hebben we naast de geestelijke noden ook oog voor andere dingen, zoals voor het gebrek aan drinkwater en medicijnen.
Helpt u ons mee om in hun noden te voorzien? Wie meer inzicht in de zendingsreizen wil krijgen kan onze nieuwe dvd bestellen. Die geeft in een halfuur een duidelijk beeld van de laatste reis in 2005.

U kunt de dvd aanvragen via:

Aile vrienden uit het verleden en heden heel erg bedankt voor jullie hulp en meeleven!

God zegene u allen.

Paul Pouwelse, voorzitter

 

Indonesia Zending is een afdeling van de VPE

Zendingsreis Paul Pouwelse

(voorjaar 2006)

Tijdens de reis, die Paul in 2004 naar Indonesië maakte, ontmoette hij een diaken op het eiland Moa. Deze gaf aan dat er in zijn gemeente behoefte was aan geestelijke lectuur. Naar aanleiding hiervan is er veel gebeden voor deze mensen. Paul heeft bij de Derek Prince Ministries ondersteuning gevraagd en ontving 2500 boeken.

Toen werd er bericht over hongersnood; 50.000 mensen in het gebied waren daardoor getroffen. Vanuit de gemeentes daar kwam het verzoek rijst mee te nemen. Door een actie vanuit de gemeente in Roosendaal zijn -naast rijst- gitaren en olielampen bij elkaar gespaard. De giften stroomden binnen, zodat binnen enkele weken het totale bedrag bij elkaar gespaard was.
Ook vanuit EO Metterdaad is geld toegezegd voor de aankoop van drinkwater, aanvullingen op de voeding, vervoer van de hulpgoederen, medicijnen en een generator. Op een fiets voor een voorganger na, zijn alle wensen vervuld. Paul is hier dankbaar en blij om. De gemeente heeft hem en zijn plannen ondersteund. Ook van het thuisfrontteam (TFT) kreeg hij veel hulp.

Een boot met motor van 15 meter lengte, die gedeeltelijk door Paul en de vissers van Luang gebruikt kan worden.

Wilt u ons en onze voornemens ondersteunen met uw gebed? Giften voor de zendingsreis kunt u overmaken onder vermelding van: "Zendingsreis PP"

Annelies van der Mull, lid thuisfrontteam

Familie van Wermeskerken naar Papua Nieuw Guinea

(voorjaar 2006)

fam_van_WermeskerkenJakobus 4: 13-17 heeft ons altijd erg aangesproken: 13 Dan iets voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.' 14 U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15 U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.' 16 Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17 Wie goed zou kunnen doen maar het nalaat, doet zonde.

Wij hebben de Heer gedurende 17 jaar in Indonesië mogen dienen in vele verschillende bedieningen. De Heer heeft ons erg gezegend gedurende onze tijd in Indonesië en wij waren altijd bang dat Hij ons ergens anders zou plaatsen. Voor ons groot verlof in 2004, zochten wij naar een nieuwe plaatsing met de MAF in Indonesië, omdat wij onze kinderen niet langer thuis onderwijs konden geven. Toen die mogelijkheid er niet was in Indonesië, liet de Heer ons zien dat Hij van alles kan doen. Dingen waar wij niet eens aan zouden denken. Binnen enkele maanden zijn we via de MAF-Canada voor bepaalde tijd aan het werk gegaan bij Wycliffe Bible translators (WBT) ook wel bekend als Summer Institute of Linguistics (SIL). Na de vliegevaluaties en de training te hebben gedaan in de VS, zijn we drie weken later ver trokken naar Ukarumpa in Papoea Nieuw Guinea.

Wij hadden het er in het begin wel wat moeilijk mee om onze vele vrienden en onze bedieningen in Indonesië achter te moeten laten. Er waren veel mensen die ons echt nodig hadden. Echter, de Heer had andere plannen met ons. Wij wonen nu al sinds eind november in Papoea Nieuw Guinea en hebben allerlei nieuwe mogelijkheden om mensen te helpen, zowel praktisch als geestelijk.

Tjandra is nu als businessmanager verantwoordelijk voor het inkopen van alle technische apparatuur voor de 1200 missionarissen. Ook is ze assistente in de laboratoriums op de middelbare school. Ze kan dus eindelijk haar universitaire opleiding tot chemicus in de praktijk toepassen.

Remi is gevraagd om tot augustus alleen als vliegtuigmonteur te werken. Dit omdat de King Air, een vliegtuig met twee motoren, door de bliksem was geraakt. Een van de motoren en beiden propellers moesten naar Canada worden gestuurd waar ze uit elkaar moesten worden gehaald en geinspecteerd.

In augustus gaan we dan eindelijk voor veertien weken een orientatie doen. Dat houdt onder meer in: de taal en de cultuur leren en vijf weken in een heel klein afgelegen dorp wonen. We zien er erg naar uit, omdat we meer van de mensen zullen gaan begrijpen en hun taal zullen leren. We mogen de
mensen hier graag en we willen net als in Indonesië door het werk van de Heer een echte invloed in hun levens hebben.

We hopen tot slot ook nog SIZ te kunnen blijven helpen aangezien de stichting erg veel goed doet in Indonesië. Bid voor ons dat we flexibel blijven en zodoende de Heer kunnen dienen waar Hij ons ook heenzendt.

Veel dank voor uw interesse en steun aan SIZ, de Indonesische hulpbehoevenden en onze bediening.

Remi en Tjandra van Wermeskerken

Kindertehuis Hammu Pangia op Sumba

(voorjaar 2006)

Een nieuwe bus
Na de kerstdagen ging het bergafwaarts met de bus. Er waren steeds mankementen. We moesten helaas de bus van 23 jaar oud, waar we veel van hebben genoten, gaan vervangen. Hiervoor is ook een oproep gedaan in het decembernummer van ons blad Terima Kasih. Op de vooravond van ons vertrek naar Surabaya, 4 januari, deed de bus het helemaal niet meer. De bus zou de volgende dag gerepareerd worden. God is goed, want toen we in Surabaya waren, kregen we het geweldige bericht dat we een nieuwe, grotere bus mochten kopen. Een sponsor had vernomen dat de oude bus vervan- gen moest worden. Wij danken God voor deze sponsor en de verhoring van de gebeden.

Druk, druk, druk
We hebben het aardig druk gehad de laatste tijd met veertien zieken, de wisseling van stafleden en het tussentijds uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook hebben we een poging gedaan om een waterput te boren op de grand van het kindertehuis. Deze poging is mislukt en dus zullen we het water steeds moeten laten komen per tankwagen.

Een nieuw kindertehuis
De eerste bouwtekeningen voor een nieuw kindertehuis zijn binnen. We hebben grote behoefte aan een ander pand waar alle kinderen onder een dak kunnen wonen en waar we te zijner tijd genoeg ruimte hebben voor uitbreiding. Het pand waar de kinderen nu wonen, is niet goed schoon en hygienisch te krijgen. Er zouden nieuwe wc's en badkamers en slaapkamers gebouwd moeten worden.

Bezoek uit Singapore

(voorjaar 2006)

Een team van zestien doktoren, chirurgen, tandartsen en evangelisten uit Jakarta, Surabaya en Singapore was in februari voor vijf dagen naar Sumba gekomen. Dit om gratis operaties te verrichten in het ziekenhuis, kiezen te trekken en de mensen van medicijnen te voorzien. Tijdens deze dagen heeft Fien met een team van de kerk het eten voor deze mensen bereid. Gedurende deze periode werden er ook drie praiseavonden (Kebaktian Kebangungan Rohani) gehouden. Een gedeelte van dit team heeft ons kindertehuis bezocht. Alle kinderen mochten nieuwe kleding kopen, tevens werden er vele kado's gegeven. De bedoeling is dat dit team tweemaal per jaar terugkomt om de mensen hier te helpen. Theo Vermeulen heeft deze mensen naar de andere kant van het eiland gebracht (5 uur rijden) zodat ze daar op tijd per vliegtuig naar Bali en Singapore konden vertrekken.

Kinderen en doktoren van het team uit Singapore
Kinderen en doktoren van het team uit Singapore

In Tambulaka heeft Theo Vermeulen dit team in contact gebracht met de directeur van het ziekenhuis Karitas. Mogelijk kan het team het ziekenhuis helpen met 350 mensen die op een wachtlijst staan om geopereerd te worden. Door gebrek aan specialisten en geld kunnen deze mensen nu niet geholpen worden.

Ais u dit project financieel wilt ondersteunen, kunt u dit doen door uw gift over te maken op bank- rekeningnummer: 43.16.78.715 tn.v. SIZ (Stichting Indonesia Zending) te Roosendaal o.v.v. Fien, Sumbaproject Onze correspondentie loopt via het thuisfrontteam dat te bereiken is via info@kindertehuisoostsumba.nl of www.kindertehuisoostsumba.nl.

Visie voor kansarme kinderen in Jakarta

(voorjaar 2006)

familie FenanlamberHallo allemaal! Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben wij een visie ontvangen voor kansarme kinderen in Jakarta. Zeer onverwachts kregen wij de kans om Jakarta te kunnen bezoeken. Vorig jaar november mochten we twee weken in Jakarta verblijven. We zullen u in het kort vertellen wat we daar hebben mogen meemaken.

We hebben verschillende kerken en christelijke instanties bezocht om te kijken of zij ons wellicht verder kunnen helpen met onze visie. Uiteindelijk kwamen wij terecht bij een kerkgemeente Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rehobot Wij gingen in eerste instantie mee om een bijbelstudie bij te wonen. Eerlijk gezegd hadden wij absoluut geen notie van wat er die avond zou gaan gebeuren. Na een fijne bijbelstudie hebben wij onze visie mogen delen met de voorganger van deze gemeente, pendeta Erastus Sabdono. Na het horen van ons verhaal vertelde pendeta Erastus ons dat hij een soortgelijke visie deelt. Vanwege het vele spreken overal in Indonesië heeft hij echter nauwelijks de tijd om zijn visie uit te voeren. Hij was zeer enthousiast toen hij hoorde dat mensen uit Nederland hart hebben voor kinderen in Indonesië. Uiteindelijk bood pendeta Erastus ons een stuk grond aan om onze visie uit te kunnen werken, mits deze in overeenstemming is met zijn visie. Wij stonden perplex van deze aanbieding, waarop pendeta Erastus reageerde: "Why are you shocked? It's all about the glory of God!" Natuurlijk hebben we alles tot ons door moeten laten dringen. Toen we weer in Nederland waren, hebben wij hier goed over nagedacht. In januari hebben wij contact opgenomen met deze gemeente waarin wij mededeelden dat wij op de aanbieding in willen gaan.

Momenteel zijn we in afwachting van een reactie vanuit Indonesië waarin wij hopen meer informatie en foto's te krijgen van het stuk grond. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen. Onze vraag aan u is of u met ons mee wilt bidden, zodat onze visie meer gestalte mag gaan krijgen.

Alvast hartelijk bedankt en veel zegen toegewenst! Ronny en Daphne Fenanlamber

De financiele zijde van Indonesia Zending

(voorjaar 2006)

Terwijl ik deze bijdrage ga schrijven, moet ik denken aan het liedje "Tel uw zegeningen, een voor een, tel ze allen en vergeet er geen". Wij mogen inderdaad onze zegeningen tellen en zo stil staan bij hoe God voor ons zorgt. Wij moeten tijd investeren om met God bezig te zijn, een relatie met Hem aan te gaan. En we mogen weten: God wil ons zegenen. De inkomsten zijn na de kerstdagen en nieuwjaarswisseling in 2006 langzaam op gang gekomen. We hebben nog een eind te gaan om alle plannen te kunnen verwezenlijken voor het jaar 2006. Ik noem u enkele dingen waarvan we als bestuur geloven dat God het wil zegenen:

Afgelopen jaren zijn diverse bijbelscholen geholpen door vooral financiele ondersteuning voor bijvoorbeeld de salarissen. Vanaf dit jaar streven we er naar om de bijbelscholen meer zelfstandig in hun eigen inkomsten te laten voorzien. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden voor het verbouwen van groenten. Soms moet daar een klein stukje land voor aangekocht worden. Hierdoor gaat men structureel voorzien in inkomsten voor de bijbelschool.

Bij het kindertehuis Hammu Pangia is een bijzonder plan gelanceerd in februari: het sponsorplan om kinderen structureel te ondersteunen. Ik verwijs u daarvoor graag naar de website van het kindertehuis www.kindertehuisoostsumba.nl Daar vindt u informatie als u het kindertehuis op deze wijze wilt ondersteunen Het kindertehuis is op zoek naar een betere en permanente locatie. Ook daar is veel geld voor nodig!

Tot slot hebben we ook van de zendingsreis weer grote verwachtingen. Vele gemeenten vragen of Paul langs wi! komen. Maar dat betekent veel reizen en veel hulpgoederen om mee te nemen. Helpt u mee om te voorzien?

U kunt uw giften overmaken op het rekeningnummer 4316.78.715 ten name van stichting Indonesia Zending te Roosendaal onder vermelding van bestemming gift.

Tel uw zegeningen en vergeet er geen! God zegent u.

Peter Deege,

penningmeester SIZ

 

Oudere SIZ Nieuwsbrieven:

SIZ Nieuwsbrief najaar 2005 (pdf) (html)

SIZ Nieuwsbrief voorjaar 2005 (pdf)

SIZ Nieuwsbrief najaar 2004 (pdf)

SIZ Nieuwsbrief mei 2004 (pdf)