Zendingsreis 2014

ds. Paul Pouwelse reisde samen met zijn jongere broer Hubertus. Ze vlogen met de KLM en dat beviel o.a.vanwege de gunstige vertrektijd vanaf Schiphol en de prima aankomsttijd in Jakarta. Hier volgt hun verslag:

Activiteiten verslag van I.Z. in 2014

Naast de periodieke bestuursvergaderingen waren er op uitnodiging van verschillende kerken in Nederland, spreekbeurten om te vertellen over het werk van de stichting I.Z. in Indonesië.

Nieuw was de uitnodiging voor de zogenaamde Molukkersdag die jaarlijks door de Pinkstergemeente in Assen wordt georganiseerd. Onze voorzitter was een van de gastsprekers. Nieuw waren ook de uitnodigingen van enkele Molukse gemeenschappen uit Arnhem en Zevenaar om te spreken over de mogelijkheid om mensen te trainen in Zeezeilen om nadien, op een verantwoordelijke manier, zelf te kunnen varen in Indonesische wateren met als doel daar hulp te verlenen en familiebanden te verstevigen. We mochten een bescheiden begin maken op het zeiljacht Siloam. Een cursist behaalde voldoende resultaat na de twaalf dagen durende basisopleiding. Onze achterban bereikten we met de kwartaal Nieuwsbrief, die we per email verzonden.

De jaarlijkse "zendingsreis" naar Indonesië was van 11 oktober t/m 12 november 2014.
Het doel was de voortgang van het werk te bevorderen, bij te stellen en te controleren op o.a. de eilanden Java, Ambon, Damar, Kisar, Leti, Moa, Lakor, Luang, Yamdena en Buru.
Op Java stonden bezoeken en werkoverleg centraal met de leiders van de Landelijke
GSJA kerken in Jakarta en Surabaya. De samenwerking is hartelijk en vruchtbaar.
De pionierwerkers op Buru werden bezocht op hun werklocatie. Hun inzet en dienstverlening wordt erg gewaardeerd. Naast het geestelijk werk wordt er ook lezen en schrijven gegeven aan alle mensen die dat nog niet kunnen maar wel willen leren.
Medische zorg en voorlichting werd gegeven door o.a. de tandarts Claudia Mendoza een van onze teamleden. Op Ambon richtte ons werk zich vooral op de hulp aan de Stema Bijbelschool te Kate Kate. We steunen er stafleden, docenten en werkstudenten. Ook hielpen we een aantal docenten om hun verplichte bijscholing van de overheid, op het gebied van onderwijskunde, te kunnen realiseren.
LuangHet hoofddoel van de reis lag in Luang waar we een drinkwaterproject voor het dorp Luang Barat voorbereiden. We vonden de juiste locatie waar het project te realiseren is en troffen enkele voorbereidingen, door met de verantwoordelijken, goede werkafspraken te maken om in 2015 de eerste drinkwatermaker over te sturen en zo'n vier plaatselijke dorpsbewoners te trainen om op de juiste manier verantwoord de installatie in bedrijf te stellen en te houden. Daarbij is periodiek onderhoud ook inbegrepen.
Tenslotte konden we helpen bij de training en seminars voor kinderkerk werkers op een viertal eilanden. Tevens hielpen we ze te voorzien van voldoende lesmateriaal.
Bij terugkomst in Nederland werd voor de sponsors en belangstellenden een presentatie met beeldmateriaal over de reis aangeboden in de Levensschool te Roosendaal.


Indonesia Zending was volop betrokken bij medische outreaches. Wij hebben het op ons hart u in het volgende te laten delen...

De beproeving van zendingsmedewerkster/moeder An

Ik stuur u deze nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen van onze recente ervaringen tijdens een medische outreach in Siahari, noordelijk Seram in de Molukken. Mijn hart is gebroken om mijn allerliefste vriendin in Indonesië, Ibu An Tasane, die thuis aan mijn zijde heeft gewerkt en sinds mijn aankomst in Ambon, Indonesië, meer dan 30 jaar geleden,  met mij dient in de dorpen. Ik heb al haar kinderen geboren- en grootgebracht zien worden  om de Heer lief te hebben en zij hebben Hem steeds actief gevolgd op hun eigen persoonlijke manier. Lees verder op onze medicijnprojecten pagina....