1. Colofon:  Stichting Indonesia Zending, Moriondijk 14, postcode: 4706 LE  Roosendaal
  2. E pouwelse.indonesiazending@ gmail.com.   Telefoon: 06-15861475
  3. IBAN:  NL04ABNA0431678715.     BIC: ABNANL2A.   K.v.K. 41048122
  4. Wanneer u ons werk wilt steunen is het goed om te weten dat onze stichting een afdeling van de VPE is en derhalve onder de ANBI regeling valt. Hierdoor zijn uw giften belasting aftrekbaar. Wanneer u een gift overmaakt schrijft u er dan bij voor welk doel u schenkt b.v. "zendingsreis 2014", zendingsboot, drinkwater project Luang Barat, Bijbelschool Ambon, Pionier werkers of algemeen. Langs dn wij u vragen om gebed zodat we bij alles wat we ondernemen vooral Gods leiding en bedoeling mogen verstaan en Zijn bescherming mogen genieten.
  5. We willen al onze sponsors van harte bedanken voor hun gebed en of financiële steun. Ook onze thuisgemeente de EGR in Roosendaal.