SIZ Zendingsvelden Naar de bediening van Paul Pouwelse op de Molukken

Welkom op de site van Stichting Indonesia Zending

Indonesia Zending coordineert diverse zendingsactiviteiten in Indonesië. Voor meer over onze doelstellingen zie de informatiepagina.

Onze excuses voor de verouderde layout van onze website. Wij geven er de voorkeur aan alle fondsen te besteden voor hulpverlening in het zendingsgebied in plaats van bij voorbeeld voor het opzetten van een dure website. Wij hopen op uw begrip.


Verslag van de zendingsreis in oktober/ november 2018 naar de Molukse eilanden.

Dit in mijn kerk de Evangelische Gemeenschap Roosendaal op 30 januari 2019 voor gemeenteleden, sponsors, meelevende christenen en belangstellende vrienden. Het basis principe hiervoor vindt u in het boek Handelingen (13:1-4; Hand. 14:21-27; Hand. 18:18-22).

De apostel Paulus bracht verslag uit naar de christengemeente in Antiochie, vanwaar hij was uitgezonden. Dit uitgangspunt vind ik nog steeds belangrijk! Dus niet alleen werken, maar in overleg met je thuisgemeente die voor je bidt en steun verleent. Mijn dank gaat allereerst uit naar de mensen die me ook nu weer steun verleenden en verlenen. Ik denk hierbij allereerst aan Salma mijn vrouw, de leden van het thuisfrontteam o.a. zr. Lynn en mijn broeder en vriend Jac van Aert, de bestuursleden van Stichting I.Z. en aan al die andere mensen die het werk in gebed en met hun gaven ondersteunen. Dank ook aan het oudstenteam van de EGR hier.

INLEIDING: Het is alweer het 36 ste jaar dat ik mee mag helpen met het werk in en ten dienste van de mensen in Indonesie, waarvan de laatste ruim 15 jaar voornamelijk in de Molukken. We werken daar samen met de landelijke kerk de GSJA, zeg maar de Indonesische VPE.

Wat zijn nu onze doelen? U vindt die kort verwoord op onze website www.indonesiazending.nl Het hoofddoel is toch wel, kort samengevat, te vinden in lied 132 uit de zangbundel GLORIEKLOKKEN Breng het Licht, het Evangelielicht . Kort samengevat komt dat momenteel ongeveer hier op neer:

 • Ondersteunen van het theologisch onderwijs aan de STTEMA Bijbelschool te Kate Kate op het eiland Ambon.
 • Hulp bieden in de vorm van maandelijkse fin. ondersteuning aan vier jonge voorgangers Die als pioniers werken op diverse Molukse eilanden zoals Buru, Damar, Sermata en Moa. Dit voor een periode van maximaal 4 jaar.
 • Ondersteuning van de kadertrainingen voor zondagschoolwerkers d.m.v. een bijdrage in de reiskosten en het studiemateriaal plus de werkjes voor de kinderen. Dit o.l.v. Fifi Lee.
 • De mogelijkheid bieden aan arme Bijbelschoolstudenten, die zich door de Heer geroepen voelen om de Bijbelschool opleiding te volgen om na afstuderen die christengemeenschappen te dienen als voorganger of om in een onbereikt gebied een pioniergemeente te starten. We bieden die studenten de gelegenheid om, door per dag 3 uur voor de Bijbelschool te werken, zelf maximaal 80% van hun studiekosten te verdienen. - Daarnaast geven we maandelijks een bedrag voor de aankoop van rijst (basis voedsel daar).
 • Noodhulp daar reserveren we jaarlijks ook een bedrag voor omdat we regelmatig met schrijnende situaties op de diverse eilanden geconfronteerd worden zoals de noodzaak tot de aankoop van medicijnen, het bieden van medische en juridische hulp. - Weduwen en armenzorg.
 • Bieden van financiele steun bij de aankoop van bouwmaterialen o.a.
  • renovatie van de pastorie op Damar in de plaats Wulur.
  • Afbouw van de pastorie in de plaats Werain op het eiland Selaru. -
 • Jaarlijks bezoeken van de christengemeenschappen in Maluku Barat Daya om de gemeenten te
  dienen met o.a. prediking en toezicht op de vorderingen van de projecten.
 • Ons streven is elk kwartaal een Nieuwsbrief uit te geven met gebedspunten en waarin we belangstellenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voor nu wil ik twee behoeften noemen:

 • We hebben uitbreiding in ons bestuur nodig en zoeken iemand die als secretaris wil komen helpen. Man of vrouw. Wilt u hiervoor bidden en luisteren naar de stem van de Heilige Geest of de Heer misschien tot uw hart spreekt?
 • Tenslotte kunt u betrokken zijn bij de hulp om twee projecten te helpen realiseren waarvan rond de 50% van de kosten van bouwmaterialen al binnen zijn maar de andere helft nog niet. Er is voor beide projecten samen nog een bedrag nodig van € 2.506,21. Nadere informatie bij onze voorzitter Paul Pouwelse tel. 06-15861475. Wanneer u
  hierbij wilt helpen kunt u uw gift overschrijven op naam van Stichting Indonesia Zending.
  IBAN nr. NL04 ABNA 0431 6787 15 met vermelding van het doel: Aankoop bouwmaterialen pastorie Werain en Wulur.

Indonesia Zending - Kerst 2018 Nieuwsbrief

Op woensdag 24 oktober zijn Paul en het echtpaar Engels veilig aangekomen op de luchthaven Pattimura op Ambon om aan de zendingsreis van 2018 te beginnen.

Na een enerverende reis is het zendingsteam weer veilig thuis. Hieronder vindt u de nieuwsbrief over deze bijzondere outreach.

Voor een impressie kunt u deze videos van de zendingsreis van 2018 bekijken:


Video - Op het eiland Selaru

Een bijzonder kind

Een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is zijn heerschappij

Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich, beijveren, de HEER van de hemelse machten.

Onze wens voor u.

Wanneer u in het komende jaar 2019 om goede raad verlegen bent. Klop dan bij Hem aan. Ook als je innerlijke onrust ervaart want Hij is immers de Vredevorst!

Een eenvoudig gelovig gebed vanuit uw hart tot Hem en het volgen van Zijn richtlijnen in de bijbel is de sleutel tot innerlijke vrede, vreugde en echt levensgeluk. Dat wens ik een ieder in het komende jaar van harte toe. Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Ds. Anes Palpialy

Ds. Anes Palpialy uit Lelang, Pulau Sermata. Een van de 4 jonge voorgangers die we steunen.

 1. Hij vertelde ons over de groei van de christengemeente.Deelde met ons zijn visie voor de ontwikkeling van de kerk op zijn  eiland en nodigde mij uit om volgend jaar bij hem langs te komen om de ontwikkelingen zelf te komen bekijken.

Ds. Mike Walmatina


Ds. Mike Walmatina , gehuwd en moeder van twee kinderen. Ze werkt op Noord  Buru in dessa Air Buaya. In de korte tijd dat ze daar de Heer dient heeft ze inmiddels 80 mensen tot Christus mogen leiden. Links van haar Vera Waas, docente aan de Bijbelschool op Ambon.


Wij zijn erg blij met de fin. steun die we van onze sponsors en donateurs krijgen. Hierdoor kunnen we ons werk voortzetten. Langs deze weg wil ik dan ook al onze lezers heel hartelijk bedanken voor uw gebeden en uw ondersteuning van ons werk! Moge de Heer u allen rijk zegenen.
IBAN: NL04 ABNA 0431 6787 15

 

Verslag van de zendingsreis van 2018

Paul Pouwelse bezocht samen met Wim en Jenny Engels van 22 okt. t/m 22 nov. de volgende eilanden: Ambon, Yamdena, Larat, Selaru, Bandaneira, Damar, Terbang Utara, Terbang Selatan, Moa en Lakor. Paul sprak in meerdere kerken.

We doopten ook in de Banda zee.

Het creatieve deel o.l.v. Wim en Jenny bracht honderden kinderen en ouders veel vreugde, ook de Bijbelschoolstudenten op Ambon.

Boven deze nieuwsbrief kunt u de filmbeelden hiervan bekijken en meegenieten!

UITNODIGING

Paul Pouwelse zal in zijn thuisgemeente de EGR, samen met zijn Belgische reisgenoten, vertellen over het verloop en de belevenissen van hun laatste zendingsreis  naar de prachtige Molukse eilanden afgelopen oktober en november. U wordt hierbij van harte uitgenodigd op woensdagavond 30 januari 2019.   Reserveer de datum in uw agenda!

Inloop en ontvangst vanaf: 19.30. - 21.00 uur Evangelische Gemeenschap Roosendaal, gebouw “De Levensschool”, Benedendonk 1. 4707 NJ Roosendaal.
Voor vragen of nadere inlichtingen: 06-15861475

ENKELE GEBEDSPUNTEN:

 • We hebben een nieuwe secretaris in ons bestuur nodig. Bid u mee voor het vinden van de juiste persoon?
 • We zoeken christelijke artsen en verpleegkundigen die een maand pro deo willen helpen in de Molukken in 2019. Wilt u reageren,  bel dan : bel 0615861475.

 

counters-free