SIZ Zendingsvelden Naar de bediening van Paul Pouwelse op de Molukken

Welkom op de site van Stichting Indonesia Zending

Indonesia Zending coördineert diverse zendingsactiviteiten in Indonesië. Voor meer over onze doelstellingen zie de informatiepagina.


Paul is inmiddels weer veilig terug in Nederland. Dank voor uw gebeden tijdens zijn reis!

 

 

Voor een gedetailleerd fotoverslag over het arriveren van de watermaker in de Molukken zie de Watermaker pagina.

 

 

Moesje Alt

Moesje Alt: 50 jaar zendelinge in Nederlands-Indië

door Cees van der Laan. Franeker: Van Wijnen, april 2016.

In april verscheen een boeiende en rijk geïllustreerde beschrijving van het intrigerende leven en werk van Moesje Alt. Moesje Alt heeft jaren in eenzaamheid op afgelegen plaatsen in Midden-Java onder de armen en wezen gewerkt. Daarna kreeg ze een voortrekkersrol in de opkomende Pinksterbeweging in Indonesië, waarbij ze moest vechten tegen de steeds terugkerende malariakoortsen, maar ook tegen afwijzing als vrouw in een leidinggevende positie.

Zij heeft vele gemeenten gesticht, schreef boeken, gedichten en liederen en nam tientallen wezen op in haar huis. Haar zangbundel Glorieklokken en het blad Gouden Schoven werden ook in Nederland zeer bekend. Liederen als ‘Ik wandel in het licht met Jezus’, ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ en ‘’k Ben een Koninklijk kind’ zingen we nog steeds.

Het boek geeft tevens meer inzicht in de achtergrond van de talrijke Indische Pinksterchristenen die onze gemeenten in Nederland hebben verrijkt.